Μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά το πρώτο 8μηνο του 2019

featured image

Σε θετικό έδαφος παρέμειναν οι ελληνικές εξαγωγές στο 8μηνο του 2019, παρά την κάμψη που εμφάνισαν τον Αύγουστο. Στα ενθαρρυντικά στοιχεία περιλαμβάνεται η άνοδος των εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή, αλλά και η μείωση του εμπορικού ελλείμματος, κάτι που δείχνει τη δυναμική του κλάδου.

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και επιπλέον αναφέρεται ότι «η υποχώρηση των εξαγωγών πάντως, καθιστά περισσότερο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη λήψης μέτρων για τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα ιδιαίτερα ασταθές και ευμετάβλητο περιβάλλον με πολλές προκλήσεις, με κυρίαρχη το Brexit».

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, μειώθηκαν τον Αύγουστο του 2019 κατά 188,2 εκατ. ευρώ ή κατά -7,3% και διαμορφώθηκαν στα 2,38 δισ. ευρώ από 2,57 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 2,6% ή κατά 40,4 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1,57 δισ. ευρώ έναντι 1,53 δισ. ευρώ.

Η μείωση των εξαγωγών κατά το μήνα Αύγουστο, περιόρισε την ανοδική τάση που καταγράφεται για το 8μηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2019, καθώς οι εξαγωγές ενισχύονται συνολικά κατά 417,4 εκατ. ευρώ ή κατά 1,9% και ανήλθαν σε 22,41 δισ. ευρώ από 21,99 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 15,23 δισ. ευρώ από 14,58 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 646,1 εκατ. ευρώ ή κατά 4,4%.

Πτωτικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Αύγουστο του 2019, καθώς μειώθηκαν κατά 217,4 εκατ. ευρώ ή κατά -5% και διαμορφώθηκαν σε 4,11 δισ. ευρώ έναντι 4,33 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν ελαφρά τον Αύγουστο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 2,94 δισ. ευρώ από 2,85 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 83,3 εκατ. ευρώ ή κατά 2,9%.

Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 αυξήθηκαν κατά περίπου 1,46 δισ. ευρώ ή κατά 4,1%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 37 δισ. ευρώ περίπου, έναντι 35,54 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 27,13 δισ. ευρώ από 25,46 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,67 δισ. ευρώ ή κατά 6,5%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε ελαφρά τον Αύγουστο του 2019 κατά περίπου 29 εκατ. ευρώ, ή κατά -1,7%, στα -1,73 δισ. ευρώ από -1,76 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα ενισχύθηκε στα -1,37 δισ. ευρώ από -1,33 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 42,9 εκατ. ευρώ, ή κατά 3,2%.

Στο πρώτο 8μηνο του 2019, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 1,04 δισ. ευρώ ή κατά 7,7%, στα -14,59 δισ. ευρώ από -13,55 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -11,9 δισ. ευρώ από -10,88 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,02 δισ. ευρώ ή κατά 9,4%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές, τον Αύγουστο του 2019 παρατηρείται άνοδος προς τις χώρες της ΕΕ και σημαντική ποσοστιαία μείωση προς τις τρίτες χώρες. Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις χώρες της ΕΕ κατά 6,6%, ενώ προς τις τρίτες χώρες μειωμένη κατά -20,3%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν παρόμοια αύξηση, τόσο προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6,3%) και σαφώς μικρότερη μείωση προς τις τρίτες χώρες (-4,8%).

Το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών- μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Αύγουστο του 2019 διαμορφώθηκε στο 55,3% από 48,1% τον Αύγουστο του 2018, ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες υποχώρησε σε 44,7% από 51,9% τον Αύγουστο του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 69,5% και των τρίτων χωρών στο 30,5%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2019, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις χώρες της ΕΕ (7,6%) και μειωμένη προς τις τρίτες χώρες (-4,5%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο τόσο προς τις χώρες της ΕΕ κατά 3,5% όσο και προς τις τρίτες χώρες κατά 6,4%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Αύγουστο του 2019 καταγράφεται υποχώρηση για τους περισσότερους κλάδους με εξαίρεση τέσσερις κατηγορίες προϊόντων που σημειώνουν άνοδο: τα μηχανήματα (+27,9%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (+21,6%), τα χημικά (+14,7%) και τα εμπιστευτικά προϊόντα (+2,6%). Τη μεγαλύτερη μείωση εξαγωγών για τον Αύγουστο του 2019 παρουσιάζουν τα λάδια (-27,2%), τα πετρελαιοειδή/καύσιμα (-21,2%), οι πρώτες ύλες (-18,2%), ενώ σημαντικές είναι οι μειώσεις των εξαγωγών των βιομηχανικών προϊόντων (-7%) και των τροφίμων & ζώων ζώντων (-3,6%).

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου -Αυγούστου του 2019, άνοδο καταγράφουν οι κλάδοι των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (+26,6%), των χημικών (+16,7%), των πρώτων υλών (+10,5%), των ποτών και καπνού (+6%) και των μηχανημάτων (+3,9%). Στον αντίποδα, πτώση σημείωσαν οι κλάδοι των λαδιών (-45,5%), των εμπιστευτικών προϊόντων (-11,5%) και των πετρελαιοειδών/καυσίμων (-3%). Τέλος, για το 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, οι κλάδοι των βιομηχανικών προϊόντων και των τροφίμων και ζώων ζώντων, εμφανίζουν οριακές μεταβολές στην αξία των εξαγωγών (-1,4% και +1% αντίστοιχα) σε σχέση με τα επίπεδα του αντίστοιχου διαστήματος του 2018.

Από το Blogger.