Αυξήθηκε η θητεία για τους αντιρρησίες συνείδησης

featured imageΣε αύξηση της θητείας για τους αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίο εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, προχώρησε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται από τους υφυπουργούς Οικονομικών και Άμυνας, η βασική «εναλλακτική θητεία» επανήλθε στους 15 μήνες ενώ η μειωμένη στους 12.
[expander_maker more="Διαβάστε περισσότερα" less="..."] Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΚΥΑ που έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου υπηρεσίας: Δεκαπέντε μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, αν υπηρετούσαν ενόπλως. Δώδεκα (12) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννέα (9) μηνών, αν υπηρετούσαν ενόπλως. Εννέα (9) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης έξι (6) μηνών, αν υπηρετούσαν ενόπλως. Πέντε (5) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) μηνών. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η αύξηση της εναλλακτικής θητείας «προκαλεί δαπάνη ύψους 67.059 € ετησίως από το οικονομικό έτος 2020 και εφεξής, η οποία θα αντιμετωπισθεί με αντίστοιχη μείωση των λειτουργικών δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των φορέων, στους οποίους οι αντιρρησίες συνείδησης θα διατίθενται». Τέλος, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, «όσοι αντιρρησίες συνείδησης παρουσιάστηκαν ή επαναπαρουσιάστηκαν σε φορείς του δημόσιου τομέα για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση του χρόνου πραγματικής εναλλακτικής υπηρεσίας, όπως αυτός έχει καθοριστεί με τις προϊσχύσασες διατάξεις». [/expander_maker]
Από το Blogger.