Η ISOMAT απέκτησε τη Πιστοποίηση Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

featured image

Η ISOMAT ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο Σύστημα Ασφαλείας Πληροφοριών στις 27 και 28 Φεβρουαρίου και έτσι έγινε η πρώτη εταιρία στον κλάδο των δομικών χημικών και κονιαμάτων που λαμβάνει το πιστοποιητικό ISO 27001.

Η πιστοποίηση ISO 27001 αποτελεί το ηγετικό διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια και προστασία των πληροφοριών ενός οργανισμού. Σκοπός του είναι να εξασφαλίσει ότι η επιχείρηση διατηρεί την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών της στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μελών της, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον.

Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε από την TUV Austria, τον διαπιστευμένο φορέα Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Τεχνικών Ελέγχων από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Με την παρακολούθηση και εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνολογιών και διεθνών πρακτικών, καθώς και με τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων της, η ISOMAT δεσμεύεται να αντιμετωπίζει τα θέματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με την ίδια υπευθυνότητα και σημασία με την οποία αντιμετωπίζει το σύνολο των λειτουργιών της. Με τον τρόπο αυτό, μεγιστοποιείται η ωφέλεια από τη λειτουργία της επιχείρησης για τους πελάτες και τους εργαζομένους της.


Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί άλλο ένα μέτρο που συμβάλλει στην περαιτέρω ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων και των συνεργατών της ISOMAT τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, και εν μέσω της πρωτόγνωρης αυτής πανδημίας που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα,  η ISOMAT έχει λάβει από την πρώτη στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και πρόληψης για τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19, φροντίζοντας για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ. και διατηρώντας πάντοτε υψηλό το αίσθημα της ευθύνης και της ασφάλειας απέναντι στους εργαζομένους της και τους συνεργάτες της.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόκτηση του πιστοποιητικού ISO 27001 από την ISOMAT, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών της εταιρίας.

Πηγή: www.newsbeast.gr

Επιστροφή στο trelokouneli.gr

 
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ


Νεότερη Παλαιότερη